• palaute@autoharrastajat.fi

Mitä teemme?

nokonzok      -

Mitä teemme?

Autoharrastajat on ainoa taho Suomessa, jonka nimenomainen tarkoitus on ajaa yleisesti autoharrastajien etua. Säädökset ja käytännöt eivät aina ole vastanneet sitä, mitä kentällä pidetään järkevänä tai miten asioiden pitäisi mennä. Me toimimme harrastajayhteisön ja alan elinkeinonharjoittajien äänitorvena ja aktiivisena edunvalvojana, emme vain passiivisena lausunnonantajana.

Tämän hetken tavoitteemme voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen.

1.) Rakentelusäädökset ja tekniset vaatimukset

Pyrimme vaikuttamaan voimassa oleviin säädöksiin niin, että ne mahdollistaisi autojen rakentelun mahdollisimman vapaasti ja kevyellä byrokratialla. EY-tyyppihyväksyttyjen autojen rakentaminen on sallittava luopumalla ehdottomasta vaatimuksesta pitää auto tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisena. Vaadittavien normien täyttäminen tulee voida osoittaa mahdollisimman kevyillä ja tosiallisesti saatavilla olevilla menettelyillä. Myös kustannusten on oltava kohtuullisia tavoiteltuun hyötyyn nähden. Arviointi tulee suorittaa liikenneturvallisuuden ja ympäristöhaittojen näkökulmasta, tietyn hyväksynnän vaatiminen ei saa estää järkevien ratkaisujen tekemistä.

Sekä auton rakentamisessa, että tuontiautojen rekisteröintikatsastuksissa tulee hyväksyä EU:n ulkopuolisten markkina-alueiden normeja niin laajasti kuin mahdollista.

Katsastajille on annettava mahdollisuus hyväksyä tehtyjä muutoksia nykyistä laajemmin.

2.) Katsastuksen oikeusturva

Asiakkaan oikeusturvaa on parannetta erityisesti muutos- ja rekisteröintikatsastusten osalta. Tällä hetkellä käytäntö kentällä on kirjavaa ja osaaminen usein heikkoa. Erikoiskatsastuksiin sisältyy aina jossain määrin juridista harkintaa ja siksi on oleellista, että päätökset perusteellaan asianmukaisesti.

Oikaisuvaatimus virheellisestä katsastuspäätöksestä tehdään Trafille. Se on maksullinen (50 €) ja pitkälti tästä syystä niitä ei tehdä vuosittain kuin 10-20 kappaletta, mikä on katsastusten kokonaismäärään nähden todella vähän. Trafin päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen. Jos katsastusta ei ole läpäisty, auto on ajokiellossa koko valitusprosessin ajan, joka hallinto-oikeuteen päätyessään kestää yli vuoden.

Käytännössä asiakkaalla ei aiheettoman hylkäyksen saatuaan ole mitään todellista keinoa puolustaa oikeuksiaan. Aiheeton hylkäys ei myöskään näy Trafin katsastuksen laatumittareissa millään tavalla. Siksi mielestämme erikoiskatsastukset tulisi aina perustella kirjallisesti lainkohtaviitteineen ja oikaisuvaatimuksen pitää olla maksuton.

3.) Verotus

Tuontiautojen verotus on oltava tasapuolista ja ennustettavaa. Veron määrä ei saa pohjautua vain yhteen tai kahteen markkinahavaintoon. Tuhansien eurojen eroista samanlaisten autojen välillä on päästävä eroon. Verotuksessa EU-alueelta ja sen ulkopuolelta tuotuja autoja on kohdeltava samalla tavalla.

Harrasteautoille tulee saada oma rekisteri, jotta vähäinen käyttö voidaan nykyistä paremmin huomioida vuotuisessa verossa. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli suunnitelmat autoveron laskemisesta tai poistamisesta toteutuvat ja verotuksen painopistettä siirretään käytön verotukseen.

Näiden lisäksi seuraamme herkeämättä mitä alalla tapahtuu ja reagoimme tarvittaessa. Tässä on tärkessä roolissa myös jäseniltämme saatu palaute.

Voit lähettää kommenttisi alla olevalla lomakkeella tai sähköpostille osoitteeseen palaute@autoharrastajat.fi