• palaute@autoharrastajat.fi

Autoharrastajien lausunto Trafille on valmis!

nokonzok      -

Autoharrastajien lausunto Trafille on valmis!

Autoharrastajien lausunto Trafin rakentelumääräysehdotukseen on vihdoin valmis ja se on toimitettu eteenpäin viranomaisille. Vaikka ehdotuksessa oli paljon hyvää, löytyi sieltä myös melko paljon parannettavaa.

Eniten palautetta tuli ehdotetusta 20% vääntörajasta, jota pidettiin yksimielisesti epäonnistuneena. Myös tehorajoja on pidetty tarpeettoman tiukkoina ja niitäkin ehdotettiin hieman höllennettäviksi. Kantava teemamme on, että mahdollisimman paljon pystyttäisiin tekemään katsastuskonttoreilla niin, ettei aina tarvittaisi jonkinlaisia todistuksia tai selvityksiä. Jos jonkin muutoksen liikennekelpoisuudesta tai päästövaikutuksista olisi aidosti epäselvyyttä, vasta siinä vaiheessa turvauduttaisiin paperitöihin. Muuten yritämme saada katseet käännettyä pois papereista siihen, miten asiat oikeasti ovat.

Erityisen oleellista tämä on EY-tyyppihyväksyttyjä autoja rakentaville. Ehdottomasta tyyppihyväksyntävaatimusten täyttymisestä on ehdotettu luovuttavaksi, keskeisten vaatimusten täyttäminen arvioitaisiin riittäväksi ja direktiivien mukaisia testejä ei lähtökohtaisesti edellytettäisi.

Koko lausunto on luettavissa alla olevasta linkistä. Jos olet sitä mieltä, että tämän tyyppistä asioiden ajamista kaivataan myös jatkossa, tue toimintaamme ja liity jäseneksi!

lausunto_autoharrastajat