• palaute@autoharrastajat.fi

Autoveropäätöksestä kannattaa tehdä oikaisuvaatimus

nokonzok      -

Autoveropäätöksestä kannattaa tehdä oikaisuvaatimus

Joulukuu on perinteisesti autoveroista tehtävien oikaisuvaatimusten kulta-aikaa. Säännönmukainen valitusaika on kolme vuotta veropäätöksen tekovuoden alusta lukien. Suomeksi sanottuna vuonna 2012 tehdyistä autoveropäätöksistä tulee tehdä oikaisuvaatimus tämän vuoden loppuun mennessä.

Tällä kertaa siihen on syitä vielä enemmän kuin tavallisesti. Vuoden takaisin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti veroa ei saa periä enempää kuin jo maassa olevassa vastaavassa autossa sitä on laskennallisesti jäljellä. Ei siis edes siinä tapauksessa, että verojärjestelmää muutetaan. Verot tulee siis laskea siten, että haetaan auton käyttöönotto- ja verotuspäivän väliltä alin sovellettu veroprosentti ja käytetään sitä. Kun viime vuodet verotus on toimitettu päästöjen perusteella, tällaista vertailua ei ole tehty ja siksi hyvin suurelle joukolle autoja on määrätty liian suuret verot.

Tulli on kuluneen vuoden aikana alkanut käyttämään vertailulaskelmaa, jolla on pyritty varmistamaan, että veroja ei tulisi liikaa maksettavaksi. Sen sijaan tullin oma tulkinta oli, että toisin kuin aina aikaisemmin, tämä ei koske kuin EU-alueelta tuotuja autoja. Niinpä esim. USA- ja Japanintuonteja on verotettu edelleen vanhalla metodilla. Vuoden vaihteessa voimaan tuleva autoverolain muutos kuitenkin edellyttää, että myös EU:n ulkopuolelta tuodut autot verotetaan samalla tavalla. Näistä siis kannattaa tehdä oikaisuvaatimus, koska liikaa perityt verot palautetaan.

Vuonna 2012 tehdyille veropäätöksille on annettu vuoden lisäaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle. Kannattaa siitä huolimatta tehdä oikaisuvaatimus mahdollisimman pikaisesti, koska käsittelyajat ovat pitkiä.

Koska autoverolakia on muutettu lähes joka vuosi, sovellettavia prosentteja on lukemattomia. Helpoiten omaan tapaukseen sovellettavan prosentin voi selvittää tullin sivuilta. Oikeaa prosenttia ei kuitenkaan välttämättä tarvitse itse osata ilmoittaa, tulli etsii oikean viran puolesta. Oikaisuvaatimuksia helpottaaksemme teimme yksinkertaisen mallipohjan, jota voit käyttää tai muokata vapaasti.

OIKAISUVAATIMUKSEN MALLIPOHJA

Kommentit ja palautteet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen palaute@autoharrastajat.fi tai alla olevalla lomakkeella.