• palaute@autoharrastajat.fi

Missä mennään Trafin rakennemuutosehdotuksen kanssa?

nokonzok      -

Missä mennään Trafin rakennemuutosehdotuksen kanssa?

Olemme pyytäneet kommentteja Trafin ehdotukseen uusiksi rakennemuutossäädöksiksi ja saanneet niitä enemmän kuin uskalsimme odottaakaan. Kaikille on pyritty vastaamaan säädyllisessä ajassa. Tasapuoliset kiitokset kaikille kommentoineille, niistä on saatu paljon hyviä ajatuksia. Kommentteja saa edelleen lähettää ja uusia tulokulmia pyritään ottamaan huomioon aivan viime metreille saakka. Keskeisimmät tähän mennessä esiin nouseet asiat ovat seuraavanlaisia:

1.) Teho- ja vääntörajat.

Erityisesti 20% vääntöraja on tuomittu varsin yksiselitteisesti täysin sudeksi. Autoharrastajien lausunnossa tullaan ehdottamaan, että prosenttirajat lähtökohtaisesti poistettaisiin kokonaan, ainoa raja olisi 5kg/kW tehopainosuhde, joka Trafin ehdotuksessa on jo sallittu tietyille autoille. Jo alunpitäen tehokkaiden autojen varalle voitaisiin   harkita, että 20 % tehon ja väännön kasvu on kuitenkin aina sallittu tehopainosuhteesta riippumatta. Tarkka sanamuoto on vielä hakusessa, kommentteja kuunnellaan!

Rajat tulee olla samat riippumatta siitä, onko moottori ahdettu tai vapaasti hengittävä ja onko se alkuperäinen vai vaihdettu.

2.) Alusta-asiat

Alustasarjojen TÜV-todistukset aiheuttavat lähinnä ylimääräistä byrokratiaa ja kaventavat valinnanvapautta. Liikenneturvallisuuden hyötyjä on vaikea keksiä, siksi niiden vaatimisesta tulee luopua. Iskunvaimentimille tai jousille ei ole minkäänlaisia tyyppihyväksyntävaatimuksia, joten on ylipäätään epäselvää mistä todistus pitäisi kirjoittaa.

Madalluksessa ehdotetaan luovuttavaksi 51mm säännöstä niin, että ainoa merkitsevä mitta olisi 80mm maavara. Millin tarkkaa madallusta on käytännössä mahdotonta mitata, maavara sen sijaan on helppo ja yksiselitteinen suure. Lisäksi tietysti edellytettäisiin, että renkaat ei ota kiinni auton rakenteisiin missään olosuhteissa.

Ilmajousitus on tarkoitus saada lisättyä erikseen hyväksytyksi, tilanne tällä hetkellä on epäselvä. Tarkempi sanamuoto on vielä hakusessa, ajatuksia kuunnellaan mielellään.

Offimiehet ja -naiset huomio, isoihin renkaisiin ja alustan korotukseen kaivataan kannanottoja!

3.) EY-tyyyppihyväksyntävaatimusten lieventäminen

Tällä hetkellä tyyppihyväksyttyyn autoon ei juurikaan saa vaihtaa mitään osia muihin kuin tyyppihyväksyttyihin osiin. Pääsääntöisesti ns. aftermarket osat eivät ole e-leimattuja ja siksi EY-tyyppihyväksyttyjen autojen rakentelu on käytännössä kielletty. Direktiivi ei kuitenkaan estä, etteikö tämän suhteen voisi tehdä kansallisia säädöksiä. Tulemme esittämään, että kaikki rakennemääräyksen säädökset koskevat yhtälailla kaikkia autoja ja näin myös tyyppihyväksyttyjä saisi rakentaa vapaammin.

Näiden lisäksi ehdotukseen tulee lukuisia tarkennuksia yksityiskohtiin. Nämä ovat kuitenkin ne seikat, jotka ovat nousseet saaduissa palautteissa ja foorumikeskusteluissa selkeästi ylitse muiden. Työ jatkuu ja lausuntomme valmistuu pääsiäisen jälkeisellä viikolla!