• palaute@autoharrastajat.fi

Trafin rakennemuutosmääräyksen tulkintaohje

nokonzok      -

Trafin rakennemuutosmääräyksen tulkintaohje

Tuore rakennemuutosmääräys on ollut vähemmän yllättävästi isosti tapetilla eri autoharrastajien foorumeilla. Olemme saaneet myös melkoisen paljon kyselyitä eri sääntöjen soveltamisesta.

Vaikka uuden määräyksen yksi keskeisistä tavoitteista oli sääntelyn selkiyttäminen ja yksinkertaistaminen, siinä ei valitettavasti onnistuttu kovinkaan hyvin. Perusvire on autoharrastajan näkökulmasta positiviinen, mutta kysymysmerkkejä on paljon. Asiaa ei auta, että Trafi on antanut määräyksen soveltamisohjeessa vielä lisää varsin tiukkojakin sääntöjä, joista ei ole minkäänlaista mainintaa itse määräyksessä. Parantamisen varaa siis on.

Yritämme osaltamme auttaa asiassa julkaisemalla määräyksen “tulkintaohjeen”, joissa on yritetty selventää niitä kohtia, joista eniten on tullut kysymyksiä. Tarkoitus on, että tätä ohjetta päivitetään sitä mukaan kun käytännöt vakiintuvat ja saadaan uutta tietoa. Tästä syystä palaute on ensiarvoisen tärkeää! Sitä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen palaute@autoharrastajat.fi tai alla olevalla lomakkeella.

Ohjeen voi ladata tästä: tulkintaohje